Downhill Tršće 2019

OtvoreniKup Hrvatske u Spustu


DOWNHILLTršće 2019


04-06. 10. 2019. Ferbežari Brvnara Rudnik Tršće


RASPIS


 1. ORGANIZATOR


 • Ronin Sport d.o.o.


 1. DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA:


 • 04.- 06.10.2019. Tršće, Grad Čabar, Ferbežari, Rudnik


 1. SATNICA:

 2. Petak 04.10.2019. • 09.00h - on foot inspection

 • 10.00h - trening sa zaustavljanjem

 • 13.00h - pauza za ručak

 • 14.30h - trening sa zaustavljanjem

 • 18.00h - on foot inspection

 • 19.00h - sastanak vođa ekipa


  Subota 05.10.2019.:


 • 08.00h - on foot inspection

 • 09.00-12.00h – prijave i podijela brojeva

 • 10.00h - trening sa zaustavljanjem

 • 13.00h - pauza za ručak

 • 14.30h - trening bez zaustavljanja

 • 15.30h - službeni trening

 • 18.00h - on foot inspection

 • 19.00h - sastanak vođa ekipa


  Nedjelja 06.10.2019.:


 • 08.00h - trening bez zaustavljanja

 • 10.00h - kvalifikacije

 • 13.00h - finalna utrka

 • 16.00h - ručak

 • 17.00h - proglašenje pobijednika i završna ceremonija
 1. PRIJAVE I STARTNINA


 • rok za predprijavu je četvrtak 03.10.2019. do 24 h

 • startnina za predprijavljene natjecatelje iznosi 250kn

 • zakašnjela prijava na dan prijava u subotu iznosi 300kn 1. KATEGORIJE


 • Juniori (od 13 do 18 godina - kadeti i juniori)

 • Elite M1 (+19 - U23 i Elite)

 • Veterani M (+30)

 • Žene (sve kategorije)

 • Rekreativci

 • Ukupno


  6. STAZA


 • duljina staze je 1600m sa visinskom razlikom od 250m

 • brzinska mjerna dionica se odvija na stazi; "Rudnik 1056" skijalište Rudnik.

 • staza je srednje do jako zahtjevna mješavina prirodne zemljane i kamene podloge, većih bentova, nekoliko većih skokova i dropova, drvenih elemenata sa jednim minimalnim brzim usponom

 • staza će biti označena trakama i strelicama od četvrtka 03.10.2019.

 • zabranjeno je svako kraćenje ili modificiranje staze

 • transfer od cilja do starta je većim dijelom asfalt u šumovitom predijelu duljine cca 4 km, i kraćim dijelom novo uredjeni makadam do podno vrha Rudnik, gdje se nastavlja kraćim šumskim putem cca 150m do starta!

 • predviđeno vrijeme transfera je 15minutaStazaRudnik 1056: 1. PRAVILA I OPIS NATJECANJA


 • natjecatelji podižu startne brojeve i mjerne chipove

 • startni broj treba biti postavljen na vidljivo mjesto na prednjem dijelu bicikla za vrijeme treninga i utrke

 • transfer na startno mjesto odvija se sshuttle prijevozom po asfaltnoj cesti od ciljne ravnine do vrha brda Rudnik te makadamskom cestom i single trackom do strata

 • shuttle prijevoz za petak se nadoplaćuje 70kn, a subota i nedjelja trening shuttlovima uključen je u cijenu startnine

 • startna lista će biti objavljena u subotu po završetku prijava

 • svaki natjecatelj mora odraditi barem jedan on foot trening prije treninga sa i bez zaustavljanja

 • svaki natjecatelj uplatom startnine i preuzimanja startnog broja prihvaća sva navedena pravila utrke i nastupa na vlastitu odgovornost!

 • mjerenje vremena odvija se pomoću startnih i ciljniih foto ćelija, bezkontaktnih chipova prolaskom preko startne i ciljne petlje, uz rezervni nadzor sudaca

 • za gubitak ili oštećenje broja i mjernog chipa, natjecatelju će se naplatiti kazna od 250kn

 • nakon utrke, za natjecatelje će biti pripremljen topli obrok

 • boravak na stazi bez startnog broja nije dozvoljen 1. OBAVEZNA OPREMA


 • za vrijeme treninga sa i bez zaustavljanja i brzinskih spust kvalifikacijskih i finalnih mjerenja obavezna je slijedeća oprema:

 • integralna (full face) kaciga

 • štitnici za koljena

 • preporuča se upotreba štitnika za leđa i laktove, rukavica i zaštitnih naočala

 • natjecatelji koji se ne pridržavaju ovih pravila biti će diskvalificirani


 1. OPĆENITO


 • utrka se vozi za Downhiill HR Kup u svim navedenim kategorijama bod rednim brojem 5. ovog raspisa osim kategorije Sport/rekreativci

 • utrka se vozi u sklopu i po pravilima HBS-a i UCi-a

 • utrka je prijavljena u natjecateljski kalendar HBS-a

 • pravo nastupa na utrci imaju (članak 5.1.3 Hbs-a) licencirani u svim kategorijama za nastup na Nacionalnom prvenstvu, dok nelicencirani natjecatelji u kategoriji Sport/rekreativci koji nemaju licencu moraju uplatiti/narućiti jednodnevnu licencu najkasnije do četvrtka 03.10.2019.

 • podaci za uplatu jednodnevne licence za kategoriju Sport/rekreativci:

  Ronin Sport d.o.o.

  Pantovčak 59

  10000 Zagreb, Hr

  IBAN: HR3324840081103340417

  potrebno je navesti: ime i prezime natjecatelja, datum rođenja

  poziv na br: oib uplatitelja

  iznos uplate sa Pdv-om =50kn

 • natjecatelji mlađi od 18 godina kod prijave moraju predati i suglasnost o sudjelovanju na utrci, potpisanu od strane predsjednika kluba i roditelja/staratelja uz pratnju dolaska (članak 5.1.4. Hbs-a)

 • uplatom startnine natjecatelji prihvaćaju ovaj pravilnik i preuzimaju punu odgovornost za moguće ozljede ili štetu koju prouzroče sebi ili trećim osobama


 1. NAGRADE


 • za natjecatelje će biti osigurane praktične nagrade kako za ukupni poredak tako i za prva tri mjesta u kategorijama

 • medalje za sve kategorije; 1. 2. i 3. mj. + ukupno 3 pehara 1. 2 i 3. mj.

 • T-shirt majice svim prijavljenim natjecateljima


 1. INFO


 • Glavni sudac i tehničko vodstvo biti će objavljeni 3 tjedna prije utrke!


 1. SMJEŠTAJ

  - Udruga iznajmljivača Tršće + 385 (0) 98 426915


__________________________________________________________________________________________________________________________

 Croatian Open Downhill Cup

DOWNHILLTršće 2019

04- 06. 10. 2019.Ferbežari, Brvnara, Rudnik, Tršće


RACESCHEDULE


1. Organizer


RoninSport d.o.o.


2. Date and place:


04/10/2019- 06/10/2019 Tršće, Grad Čabar (Ferbežari, Rudnik)


3. Timetable:

Friday 04/10/2019


 • 09:00 AM – „on foot inspection“

 • 10:00 AM – ride with stopping

 • 13:00 PM – lunch break

 • 14:30 PM – ride with stopping

 • 18:00 PM – „on foot inspection“

 • 19:00 PM – team leads meeting


Saturday 05/10/2019


 • 08:00 AM - „on foot inspection“

 • 09:00 - 12:00 AM – applications and start numbers distribution

 • 10:00 AM – ride with stopping

 • 13.00 PM – lunch break

 • 14:30 PM – ride without stopping

 • 15:30 PM – official training (ride)

 • 18:00 PM – „on foot inspection“

 • 19:00 PM – team leads meetingSunday 06/10/2019


 • 08:00 AM – ride without stopping

 • 10:00 AM – official qualifications

 • 13:00 PM – final race

 • 16:00 PM – lunch break

 • 17:00 PM – final winner announcement and closing ceremony4. Registrations and Entry Fee


 • preregistrations deadline is on Thursday, 03/10/2019 EOD (end of day)

 • entry fee for preregistered participants is 250,00 HRK

 • late entry fee (created on Saturday, 05/10/2019) is 300,00 HRK5. Categories


 • Juniors (from ages 13 to 18 years – cadets and juniors)

 • Men M1 (+19 years - U23 and Elite)

 • Masters M (+30)

 • Women (All categories)

 • Recreation

 • Overall6. Track


 • the length of the track is 1600m with 250m of height difference

 • speed measurement point is located on the track "Rudnik 1056" (ski resort Rudnik)

 • track is medium to strongly demanding, consistent of natural earth and stone base, several bigger bents. Specifics are remarkable jumps and drops with wooden elements containing single minimal fast uphill

 • track will be marked with bands and arrows starting form Thursday 03/10/2019

 • every shortening and trace modifications are forbidden

 • Transfer from Finish to Start is mostly on asphalt, passing throughout forest. Transfer length is approximately 4 km long containing the white road and off road trails until bottom the start with short part of trail approximately 150m to the start block!

 • planned transfer time is approximately 15 minutesRudnik1056“Track:7. Regulations and competitiondescription


 • Competitors will pick-up their start numbers and timing chips

 • Start number should be placed in visible place in front part of the bicycle during the training and the official race

 • Transfer to the top of the start position will be with shuttles driving on the combination of asfalt and white road and last 150m by single track to the start podium.

 • Shuttle transfer for Friday, 04/10/2019 will be charged extra 70,00 HRK

 • Shuttle transfer for Saturday, 05/10/2019 and Sunday, 06/10/2019 is included in Entry Fee

 • Start list will be officially declared on Saturday, after completion of applications

 • Each competitor should make at least one “on foot training” before starting the rides with and without stopping

 • Paying the entry fee all the competitors are accepting all the stated rules and recommendations and rides on his own responsibility

 • Timing will be made using the start and finish photo cells, contactless chips when passing the start and finish loop and with additional judges supervision

 • If contestant loses or damages the timing chip or start number he will be charged with 250,00 HRK fee

 • After finishing the race, hot meal is ensured for all the participants

 • Presence on the track without start number is not allowed


8. Mandatory equipment


 • During both training (ride with and without stopping) and official rides (qualification and final race) all competitors are obligated to wear following equipment:

 • integral (full face) helmet

 • knee guards

 • General recomendation is to wear back protector and elbow protectors, gloves and goggles

 • Competitors that are not obeying the rules will be disqualified


9. General


 • Race is counting for Downhiill CRO cup in all kategories above in propozitions as No. 5. of this schedule, exept categorie Sport

 • Race is organized and will be ride according to Croatian Cycling Union and UCI standards

 • Race is registered in HBS (Croatian Cycling Union) calendar

 • race rights have all competitors with active licence (5.1.3 Hbs) and not licence competitors must pay and preorder one day licenc with above acount number of organisator wiith last date of thursday 03.10.2019.


 • Acounting and organisator one day licence bank and adress details:

 • RoninSport d.o.o.

 • Pantovčak59

 • 10000Zagreb, Hr

 • IBAN:HR3324840081103340417

 • Mandatorydata: First and last name of the contestand and date of birth

 • Dateof birth is needed to be writen on payment details!

 • Amountof payment with included tax =50,00 HRK

 • contestants younger than 18 years are obligated to bring the approval letter

 • approval letter must contain signatures from club president and

  parents/caregivers

 • Parents/caregivers are obligated to attend the race (5.1.4. HBS)

 • Paying the entry fee all the competitors are accepting this rule book and take

  over responsibility for possible injuries and damage caused to themselves or

  to third persons


10. Awards

 • for competitors are prepared appropriate awards, both for overall order and for first three places in categories

 • Medals for following categories: 1st, 2nd and 3rd place + 3 cups 1st, 2nd and 3rd place

 • T-shirts for all the competitors11. Info


 • Chief Judge and technical support will be announced before the race!


12. Accommodation


Accommodationassociation of race place Tršće + 385 (0) 98 426915
Objavljeno 30.08.2019.

Dainese Intense Maxxis Fox MSC Hope The Oakley Sram Dostava Nulti servis obavljen 10% popusta za gotovinu